İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKASI

Tohum Holding ve Bağlı Şirketlerin İnsan Kaynakları Yönetimi politikası aşağıda belirtilen genel ilkelerdir:

  • Şirketin ihtiyacı olan kadroları belirlemek ve bu kadrolara uygun, yeterli ve yetenekli personeli seçmek, seçimde adaylara eşit fırsat tanımak, objektif olmak,
  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlayarak işgücü ve bütçe imkanlarından etkin ve verimli yararlanmak,
  • Çalışanların eğitimine önem vermek ve bu amaçla her yıl eğitim programları için İnsan Kaynakları Yönetimi bütçesinde karşılık ayırmak, Çalışanların yetişmesine, gelişmesine, başarılı olmasına ve yükselmesine imkan sağlamak,
  • Çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini artırıcı düzenlemeler yapmak,
  • İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından uygun, çalışma isteğini geliştirici ve olumlu sosyal ilişkiler ortamının kurulması ve yerleşmesini sağlamak,
  • Çalışanların görevlerine bağlılığını artırmak; çalışanlarla yönetim arasındaki iletişimi ve yöntemlerini geliştirmek,
  • Çalışanlarda, şirkete bağlılık duygusunun gelişmesini sağlamak.

 

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

 

İŞE ALIM SÜRECİ

Holding ve Bağlı Şirketler nezdinde yapılan norm kadro çalışmalarına göre açık bulunan kadro, işe alım portalları ve medya aracılığı ile ilana çıkılır. Bu ilan aynı zamanda Holding internet sitesinden de duyurulur. Gelen başvurular üzerinden değerlendirmeler yapılarak başvuran adaylar, bir dizi mülakat sürecinden geçer. Bu mülakat sonucu başarılı olan adaylar Tohum Holding ailesine katılarak iş yaşamlarında güzide bir sayfa açmış olurlar.

ORYANTASYON

İşe alım kararı verilen adaylar; Holding ve Bağlı Şirketler hakkında bilgilendirmek, kurum kültürü ve görev yapacağı pozisyona alıştırmak ve iş süreçlerini öğretmek amacıyla oryantasyon programından geçerler. Oryantasyon programlarının içeriği ve süresi, Bağlı Şirketler ve bölümlere göre değişiklik gösterebilir.

EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARI

Holding genelinde kişisel ve mesleki gelişime önem verilmekte ve çalışanlarımızın devamlı kendilerini geliştirmeleri için çeşitli eğitim programları uygulanmaktadır. Her yılın Aralık ayında, şirketlerden ve çalışanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yıllık eğitim planı yapılmaktadır. Bu eğitim planı dahilinde bazı eğitim programları Holding tarafından ortak, bazı eğitim programları ise şirketlerimize özel düzenlenir ve uzman eğitimciler tarafından uygulanır.

KARİYER YÖNETİMİ

Şirketlerimizde yer alan kadrolar ve çalışanlarımız ile ilgili kariyer planlama çalışmaları yapılmaktadır. Her bir pozisyona ait kariyer yolları belirlenmekte, kadronun gerektirdiği yetkinlikler ve çalışanlarımızın yetkinlikleri ile ilgili eşleştirmeler yapılmakta ve bu çalışma da eğitim ihtiyacı analizine veri sağlamaktadır. Böylece çalışanlarımız bir üst kadro için hazırlanmaktadır. Ayrıca şirketlerimiz arasında bir üst pozisyona terfi imkanları bulunmaktadır.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Holding ve bağlı şirketlerimiz genelinde yetkinlik ya da hedef bazlı performans sistemi uygulanmakta ve sonuçlar çeşitli insan kaynakları fonksiyonları için kullanılmaktadır. Hedef bazlı performans sistemi 3 ayda bir, yetkinlik bazlı ise 6 ayda bir değerlendirilmektedir.

Güncel iş ilanları için lütfen Tohum Holding Linkedin hesabını takip ediniz.